MACCS၏ PTSW(Private Terminal Software) Training အမှတ်စဉ်(၃)..သင်တန်း Certificate ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်း။
MACCS စနစ်အတွက် "Training Course For MACCS Users" သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆)ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း
MACCS စနစ်အသုံးပြုမည့်သူများ အတွက်User Registration ဆောင်ရွက်ပေးမှုအခြေအနေ
MACCS စနစ်အတွက် "Training Course For MACCS Users" သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်း
MACCS၏ PTSW(Private Terminal Software) Training အမှတ်စဉ်(၂)..သင်တန်း Certificate ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်း။
MACCS/MCIS စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၃၆)ကြိမ်မြောက်Wrap-upအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ကျင်းပခြင်း။
MACCS ၏ PTSW(Private Terminal Software) Trainingအမှတ်စဉ်(၂)..သင်တန်းအချိန်ဇယား ထုတ်ပြန်ခြင်း
MACCS စနစ်အတွက် "Training Course For MACCS Users" သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၄)ဖွင့်လှစ်ခြင်း
MACCS၏ PTSW(Private Terminal Software) Training အမှတ်စဉ်(၁)..သင်တန်း Certificate ချီးမြှင့်ပေးအပ်ခြင်း။
MACCS၏ PTSW(Private Terminal Software) Training အမှတ်စဉ်(၁)..သင်တန်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားခြင်း

Pages