အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများအတွက်MACCS MCISဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် Private Sector အတွက် MACCS အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
Private Sector အတွက် MACCS အကြောင်းရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း
MACCS အတွက်Running Test Briefing Section စနစ်စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပခြင်း။
"Training Course of MACCS(Myanmar Automated Cargo Clearance System) Users for Customs Officials" သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပခြင်း
MACCS စနစ်အသုံးပြုမည့်သူများ အတွက်User Registration ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့မှုအခြေအနေ
(RT) Running Test Briefing Section စနစ်စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များရှင်းလင်းပွဲအစီအစဉ်ကြေငြာခြင်း
MACCS စနစ်အတွက် "Training Course For MACCS Users" သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပခြင်း
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ NACCS စနစ်အား မြန်မာ့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် အဖွဲ့သွားရောက်လေ့လာခြင်း
“Seminar for Myanmar on Customs Clearance System in Japan”အားပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှအဖွဲ့များ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း

Pages