လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM ၊ RG) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

June 21, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM ၊ RG) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း