လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့နယ် (ဝမ်တာပင်း) ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးစခန်းသို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

March 25, 2024

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံမြို့နယ် (ဝမ်တာပင်း) ပူးပေါင်းစစ်ဆေးရေးစခန်းသို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း