ဂျပန်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ State Minister of Finance သည် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ MACCSစနစ်အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက် မှုများအားကြည့်ရှု၊

09/03/2017
၂၀၁၇ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ(၆) ရက်နေ့နံနက်(၈)နာရီခွဲခန့်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ State Minister of Finance ဖြစ်သူ Mr. Monoru Kihara နှင့်အဖွဲ့သည်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ရောက်ရှိပြီး အကောက်ခွန်ဦးစိးဌာန၏ အကောက်ခွန်သမိုင်းပြတိုက်၊ MACCS စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ MACCSဌာနခွဲနှင့် ထုတ်သွင်းဌာနခွဲများ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။ State Minister of Finance သည် လုပ်ငန်ခွင်အတွင်းရှိအကောက် ခွန်ဝန်ထမ်းများကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနုတ်ဆက်ပြီး ဆက်လက်ကြိုးစား ဆောင်ရွက် သွားကြရန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။