ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အကောက်ခွန်ရုံးအဆောက်အအုံအား ကမ္ပည်းမော်ကွန်းကြေးပြားတပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနား

November 25, 2022

ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် အဆောက်အအုံအဖြစ် သတ်မှတ်သည့် အကောက်ခွန်ရုံးအဆောက်အအုံအား ကမ္ပည်းမော်ကွန်းကြေးပြားတပ်ဆင်ခြင်းအခမ်းအနား